Problemy techniczne z CD do książki

PROBLEMY TECHNICZNE: INSTALACJA I URUCHAMIANIE PROGRAMU
 Lista przykładowych najczęstszych problemów związanych z instalacją i uruchamianiem programu:

* po włożeniu CD do napędu - program nie uruchamia się Po umieszczeniu płyty CD w napędzie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót napędu CD na pulpicie komputera lub w folderze „Mój komputer”. Następnie wybrać z menu kontekstowego „otwórz” i po ukazaniu się zawartości płyty CD kliknąć dwukrotnie plik autorun.exe.

* zakłócony lub niepełny obraz stron przeglądarki, duża ilość jednocześnie otwierających się okien Wskazane jest użytkowanie przeglądarki Internet Explorer 7 lub 8 - polecane jest pobranie z sieci bezpłatnej wersji tej przeglądarki internetowej.

* zakłócona lub niepełna praca egzaminu Wskazane jest uruchomić przeglądarkę Internet Explorer i usunięcie z plików cookie z menu Narzędzia -> Opcje Internetowe.

* podczas pracy egzaminu wyskakują liczne okienka Wskazane jest usunąć z systemu dotychczasowe wersje pliku plugina flash_shockwave Macromedia Flash (tzw. wtyczki flasha), następnie po zresetowaniu systemu pobrać z internetu bezpłatną wersję plugina.

* program nie reaguje na próbę zamknięcia ikoną "krzyżyk" Wskazane jest usunąć z systemu dotychczasowe wersje pliku plugina flash_shockwave Macromedia Flash (tzw. wtyczki flasha), następnie po zresetowaniu systemu pobrać z internetu bezpłatną wersję plugina.

* program działa bardzo wolno Sugerowne jest zamknięcie działąjacych w tle innych aplikacji lub zwiększenie pamięci dostępnej dla programu (cash lub dołożenie dodatkowych kości RAM), wskazane jest również wyłączenie animacji górnego banneru (klawisz: stop).

PROBLEMY TECHNICZNE: ODTWARZANIE ANIMACJI
Lista przykładowych problemów związanych z odtwarzaniem animacji programu:

* uruchamiane animacje nie są widoczne Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniego plugina flash_shockwave Macromedia Flash. Wskazane jest usunąć z systemu dotychczasowe wersje pliku plugina flash_shockwave Macromedia Flash (tzw. wtyczki flasha), następnie po zresetowaniu systemu pobrać z internetu bezpłatną wersję plugina.

* uruchamiane animacje odtwarzane są skokowo Podyktowane jest to nieaktualnym pluginem (patrz wyżej - patrz: zalecane oprogramowanie) albo zbyt słabym procesorem, ewentualnie zbyt małą pamięcią operacyjną RAM (patrz: zalecany profil sprzętowy)

PROBLEMY TECHNICZNE: ODTWARZANIE DŹWIĘKU
Lista przykładowych problemów związanych z dźwiękiem w programie:

* dźwięk w uruchamianych animacjach nie jest słyszalny Spowodowane jest to brakiem głośników w zestawie komputerowym, wyłączeniem dźwięku w systemie operacyjnym komputera lub wyłączeniem dźwięków na poziomie animacji z manewrowania jachtem (wysuwane lewe, górne menu boczne).

* dźwięk za głośny lub za cichy Podyktowane jest to złym ustawieniem potencjometru volume w głośnikach używanego zestawu komputerowego lub w systemie operacyjnym komputera. 

PROBLEMY TECHNICZNE: DRUKOWANIE
Lista przykładowych problemów związanych z drukowaniem elementów programu:

* jak drukować zawarte w Suplemencie CD materiały? Każdy przeznaczony do druku materiał tekstowy zaopatrzony jest w link drukuj, którego kliknięcie uruchamia interface aktualnie zamontowanej drukarki i umożliwia wydruk dokumentu. Animacji z przyczyn technicznych nie można wydrukować. Natomiast jest możliwe wydrukowanie statycznego jej fazogramu: podsumowanie - patrz każde menu - nawigacja w odtwarzanej animacji.

* wyświetlane dokumenty nie są drukowane Należy sprawdzić poprawność zainstalowania i podłączenia drukarki. Istotną sprawą jest tu również prawidłowe zaznaczanie ustawień w wyświetlanym na monitorze panelu zamontowanej drukarki. W razie problemów z drukowaniem sprawdź połączenie kabla pomiędzy drukarką, a komputerem (z tyłu obudowy). Sprawdź również, czy drukarka jest prawidłowo zainstalowana wchodząc w Panel sterowania => Drukarki

 
platnosci