Regulamin sklepu www.almapress.com.pl

Regulamin sklepu www.almapress.com.pl został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu, co daje możliwość zapoznania się z nim przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.almapress.com.pl prowadzona jest przez Oficynę Wydawniczą "Alma-Press" Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000186884, nr NIP 526-000-12-17, nr Regon 012026846, wysokość kapitału zakładowego 126 350 zł, z siedzibą w Warszawie (01-446) przy ul. Lędzkiej 44A.

Kontakt z Księgarnią - za pośrednictwem poczty elektronicznej: almaą@almapress.com.pl ; telefonicznie: 22-877-27-04; pisemnie na adres: ul. Lędzka 44 A (01-446) Warszawa.

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez spółkę "Alma-Press" Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: www.almapress.com.pl , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie firmie kurierskiej realizującej dostawę;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące m. in. do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień;
Przelew - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);
E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep ;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski za pośrednictwem Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.almapress.com.pl . Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.almapress.com.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: https://almapress.com.pl/logowanie i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów lub usług,

b) wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

4. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b) anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z trybem opisanym w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

7. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

9. Sprzedaż E-booka oznacza nabycie prawa do trzykrotnego pobrania pliku książki w wersji elektronicznej.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem adresu mailowego alma@almapress.com.pl lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

III. Ceny towarów i koszty wysyłki.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Koszty wysyłki, wynoszące 14 zł za paczkę, są doliczane jedynie w przypadku zamówień o wartości do 99,99 zł. Możliwy jest odbiór zamówionych książek w siedzibie wydawnictwa w dni robocze w godz. 9.00-16.00 bez ponoszenia kosztów wysyłki. Dostawcą książek jest firma kurierska "InPost".

4. W przypadku wysyłki za granicę, do cen książek doliczamy koszty wysyłki, zależne od aktualnego cennika Poczty Polskiej . Książki wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto. 

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch dni roboczych. Przewoźnik realizuje dostawy tylko w dni robocze.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (usług akurierska lub dostawa do paczkomatu). Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sklepu w dniach roboczych w godzinach 9-16.

3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b) przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu nr  36 1090 1883 0000 0005 0600 0906.

c) system płatności on-line PayPal

d) system płatności Przelewy24

e) kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem bankowym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub systemów PayPal lub Przelewy24

BIC CODE
WBKPPLPP
PL 36 1090 1883 0000 0005 0600 0906

3. Płatność za E-booki możliwa jest jedynie za pomocą systemów PayPal lub Przelewy24

VI. Reklamacje.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu na adres alma@almapress.com.pl . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: "Alma-Press" Sp. z o.o. ul. Lędzka 44 A (01-446) Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z adresu       mailowego alma@almapress.com.pl powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Warszawa (01-446), ul. Lędzka 44A oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

VIII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po podaniu przez klienta nr konta bankowego o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Dane osobowe.

Informujemy, iż Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę pod firmą Oficynę Wydawniczą Alma Press Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie oraz jej partnerów biznesowych realizujących wysyłkę zamawianych książek, jak również wykonywania innych czynności z tym związanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) – data rozpoczęcia stosowania
w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r
.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością zawarcia umowy lub wystawienia faktury. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i możliwość skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Oficyna Wydawnicza Alma Press Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie ul. Lędzka 44A

Adres wykonywania działalności: j.w.

Adres email: alma@almapress.com.pl

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a "Alma-Press" Sp. z o.o .

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2015 roku do odwołania.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.almapress.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
platnosci